Θερμαντικό Σώμα Σάουνας με Καύση Ξύλου Harvia Legend 240 GreenFlame black

Θερμαντικό Σώμα Σάουνας με Καύση Ξύλου Harvia M3 black